Verkkosivuston käyttöehdot

1. YLEISTÄ

Nämä käyttöehdot soveltuvat Ilosti Training (www.ilostitraining.fi) käyttöön. Verkkosivuston omistaa Ilosti Training. 

Verkkosivuston tarkoituksena on tarjota käyttäjälle verkkokauppa, jonka kautta käyttäjä voi ostaa palveluita. Verkkosivusto voidaan tarjota käytettäväksi eri päätelaitteilla ja verkkosivusto voi päätelaitteesta riippuen sisällöltään tai toiminnoiltaan poiketa verkkoselaimen kautta käytettävästä verkkosivustosta. Käyttämällä verkkosivustoa käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Jos käyttäjä ei halua hyväksyä näitä käyttöehtoja, kehotamme käyttäjää lopettamasta Verkkosivuston käytön. Verkkosivuston käyttäjän on oltava vähintään 15-vuotias.

2. REKISTERÖITYMINEN 

Rekisteröityminen ei ole edellytyksenä verkkosivuston käytölle. Verkkokaupassa omien henkilötietojen antaminen on välttämätöntä ostaessasi tuotetta, jotta tuote saadaan toimitettua perille oikealle ihmiselle. Kolmannen osapuolen ylläpitämälle verkkosivulle rekisteröitymiseen ja siihen liittyviin mahdollisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttöehtoja. 


3. VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖ

Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa verkkosivuston asianmukaisesta käytöstä. Verkkosivustoa on käytettävä näiden käyttöehtojen, voimassa olevan lainsäädännön ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu erityisesti olemaan käyttämättä verkkosivustoa seuraavilla tavoilla tai kohdistamatta Verkkosivustoa kohtaan seuraavia toimia:

  • laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen ja lähettäminen;
  • hakkerointi, krakkerointi tai väärän taikka turmeltuneen ohjelmiston levittäminen;
  • ILOSTITRAININGIN tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta loukkaavan tiedon tai materiaalin levittäminen tai lähettäminen;
  • käyttö tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja, soveltuvaa lakia tai viranomaisten määräyksiä;
  • muiden käyttäjien, henkilöiden, henkilöryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä;
  • toiseksi henkilöksi tekeytyminen;
  • muiden käyttäjien käyttäjätunnuksen tai salasanan käyttäminen tai käytön yrittäminen;
  • viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen;
  • objekti- tai binäärikoodin muuttaminen lähdekoodiksi; ja
  • minkä tahansa ohjelmiston tai ohjelmiston osien lataaminen lukuun ottamatta tilanteita, joissa ILOSTITRAINING ovat sallineet lataamisen.                


Mikäli ILOSTITRAINING katsoo käyttäjän rikkoneen näitä käyttöehtoja ja/tai käyttäneen verkkosivustoa laittomaan tai muuhun kiellettyyn tarkoitukseen, ILOSTITRAINING voi harkintavaltansa mukaisesti ilman etukäteistä ilmoitusta estää käyttäjän pääsyn verkkosivustolle. 

4. VERKKOSIVUSTON SISÄLTÄMÄN MATERIAALIN OIKEUDET

Verkkosivuston sisältämän materiaalin omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja muut verkkosivuston oikeudet kuuluvat ILOSTITRAININGILLE. Verkkovalmennuksen yhteydessä käyttäjälle annettavien materiaalien tekijänoikeudet kuuluvat ILOSTITRAININGILLE. ILOSTITRAINING myöntää käyttäjälle oikeuden käyttää materiaalia ainoastaan käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Materiaalin jakaminen tai sen julkaiseminen sähköisessä tai missä tahansa muussa muodossa on kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa ILOSTITRAININGILLE tekijänoikeusrikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.

5. HYVITYS- JA PALAUTUSEHDOT

Verkkokaupasta ostettavat palvelut eivät ole palautettavissa millään perusteella mikäli siitä ei erikseen mainita. Esimerkiksi sairaus tai väärässä ajankohdassa kurssin ostaminen ei ole syy palauttaa kurssia takaisin myyjälle. Jos asiakas on tehnyt ostopäätöksen ja ostanut tuotteen, hänellä on oikeus valittaa jos tuotetta ei tule sähköpostiin tai siinä on jokin vialla. Palautusta ei kuitenkaan näillä perusteilla, koska asiakas on yleensä ehtinyt jo aukaista tuotteen ja saada käsityksen mitä kurssilla tapahtuu. 

Mikäli tuotteen toimittaminen on jäänyt kokonaan toimittamatta sähköpostitse voidaan keskustella mahdollisesta hyvityksestä. Tällöin tuote/palvelu toimitetaan samantien ja voidaan harkita tuotteen/palvelun hinnan alentamista. 

6. VAKUUTUKSET

ILOSTITRAINING ei ole vastuussa verkkosivuston toimivuudesta tai jatkuvasta saatavilla olosta. ILOSTITRAINING ei myöskään anna vakuutuksia sivustolla esitettävien tai julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai tiedoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä.
ILOSTITRAINING ei myöskään takaa, että verkkosivustoa voi käyttää käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä. Käyttäjä vastaa itse siitä, että hänellä on verkkosivuston käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet, liittymät sekä tietoliikenneyhteydet.
ILOSTITRAINING varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa ja/tai muokata verkkosivustoa sekä keskeyttää käyttäjän pääsyn Verkkosivustolle tietosuojaa, verkkosivuston huoltoa tai kehitystä, verkkosivuston väärinkäyttöä tai muuta vastaavaa seikkaa koskevista syistä. 

7. VASTUUNRAJOITUS

Käyttäjä hyväksyy sen, että verkkosivustoa ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Verkkosivusto tarjotaan sellaisena kuin se on eikä ILOSTITRAINING ole vastuussa sen toimivuudesta tai keskeytyksettömästä saatavilla olosta. Ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, ILOSTITRAINING ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat verkkosivuston käytöstä tai käytön estymisestä.
ILOSTITRAINING ei myöskään vastaa miltään osin verkkosivustolla esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä. Verkkosivusto voi sisältää linkkejä tai Verkkosivuston käytön seurauksena käyttäjälle voidaan lähettää linkkejä kolmansien osapuolten ylläpitämille verkkosivustoille tai palveluihin. ILOSTITRAINING ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai palveluiden käytöstä tai toiminnasta. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan näiden kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai palveluiden käyttöehtoihin ennen niiden käyttämistä. 

8. PÄIVITYKSET

ILOSTITRAINING varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa tai päivittää näitä käyttöehtoja. Kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ovat saatavilla verkkosivustolla. Jatkamalla verkkosivuston käyttöä käyttöehtojen päivityksen jälkeen, käyttäjän katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt käyttöehdot. Nämä käyttöehdot päivitettiin viimeksi 20.07.2020.